SERVEIS DIRIGITS A ESPORTISTES D’ALT RENDIMENT

EDUVIC·Sport convida a l’esportista a aconseguir una optimització progressiva tant en l’àmbit emocional com intel·lectual, alhora que aconsegueix una millora del seu rendiment físic esportiu.

Psicologia clínica

El servei de psicologia clínica dirigit a esportistes ofereix als i a les mateixes l’avaluació, diagnòstic, tractament i prevenció de tots els factors que poden afectar a la conducta adaptativa en condicions que poden generar malestar subjectiu i patiment a aquests i aquestes. La metodologia són sessions individuals, que poden incorporar a la família en funció de l’edat de l’esportista i/o la seva pertinença.

Psicologia clínica

El servei de psicologia clínica dirigit a esportistes ofereix als i a les mateixes l’avaluació, diagnòstic, tractament i prevenció de tots els factors que poden afectar a la conducta adaptativa en condicions que poden generar malestar subjectiu i patiment a aquests i aquestes. La metodologia són sessions individuals, que poden incorporar a la família en funció de l’edat de l’esportista i/o la seva pertinença.

Psicologia esportiva

La pràctica esportiva en el camp de l’alt rendiment va de la mà d’alts nivells d’exigència i autoexigència, que impliquen en els i les esportistes la preparació en tots els àmbits. Generalment, la fortalesa mental i les eines per fer front a les dificultats en el camí a la professionalització esportiva és el que acaba marcant la diferència davant d’esportistes d’igual talent. L’assessorament psicològic esportiu s’adreça a optimitzar els recursos de l’esportista, potenciant les seves fortaleses i entrenant les seves debilitats, tot reconduint-les amb la finalitat de disminuir el seu efecte.

El servei de psicologia esportiva adreçat a esportistes d’alt rendiment ofereix una avaluació psicològica a partir de la demanda que aquests i aquests realitzen, plantejant un pla de treball personalitzat que inclou l’establiment d’uns objectius específics, mesurables, assumibles, rellevants i temporalitzats (SMART), per tal que aquests i aquestes puguin desplegar tot el seu potencial en el terreny de joc i, per tant, optimitzin el seu rendiment esportiu, superant els obstacles i millorant la vivència personal envers la pràctica esportiva.

Les sessions individuals es realitzen presencials o en línia, tot i que aquesta intervenció en línia també pot incloure l’assistència a entrenaments i competicions on es fa una observació de la transferència que l’esportista duu a terme dels aspectes treballats en l’espai de consulta.

L’entrenament en habilitats psicològiques suposa un increment qualitatiu i quantitatiu dels recursos personals que ajudaran a l’esportista a fer front a les exigències esportives.

Coaching i educació emocional

L’esportista assumeix les regnes de la seva vida i fa un salt cap endavant superant les pors, excuses, bloquejos i justificacions que li impedien avançar cap a la consecució dels seus somnis.

Seguint la definició que fa l’INCOADE, l’Institut de Coaching Esportiu, el servei de coaching d’alt rendiment esportiu ofereix un acompanyament en el qual el coach, mitjançant converses transformadores, provoca un procés de reflexió en l’esportista que l’ajuda a aprofundir en el seu autoconeixement, prenent consciència de la realitat en tots els àmbits de la seva vida.

Dirigit a esportistes professionals i d’elit.

Metodologia:

Entre les accions que realitza el coach esportiu predomina la d’ajudar i dirigir les persones a través de la gestió del coneixement, descobrint nous punts de vista i potenciant els recursos individuals per a:

 • Definir on vol arribar l’esportista en la seva carrera professional.
 • Motivar i incentivar per arribar a la meta.
 • Dotar a l’esportista d’actituds positives per prendre consciència de la seva responsabilitat.
 • Interactuar amb la persona per conèixer les seves febleses.
 • Establir plans d’acció a mig i llarg termini.
 • Ajudar a controlar les emocions.
 • Transmetre confiança.
 • Convertir els errors i dificultats en oportunitats.

Coaching i educació emocional

L’esportista assumeix les regnes de la seva vida i fa un salt cap endavant superant les pors, excuses, bloquejos i justificacions que li impedien avançar cap a la consecució dels seus somnis.

Seguint la definició que fa l’INCOADE, l’Institut de Coaching Esportiu, el servei de coaching d’alt rendiment esportiu ofereix un acompanyament en el qual el coach, mitjançant converses transformadores, provoca un procés de reflexió en l’esportista que l’ajuda a aprofundir en el seu autoconeixement, prenent consciència de la realitat en tots els àmbits de la seva vida.

Dirigit a esportistes professionals i d’elit.

Metodologia:

Entre les accions que realitza el coach esportiu predomina la d’ajudar i dirigir les persones a través de la gestió del coneixement, descobrint nous punts de vista i potenciant els recursos individuals per a:

 • Definir on vol arribar l’esportista en la seva carrera professional.
 • Motivar i incentivar per arribar a la meta.
 • Dotar a l’esportista d’actituds positives per prendre consciència de la seva responsabilitat.
 • Interactuar amb la persona per conèixer les seves febleses.
 • Establir plans d’acció a mig i llarg termini.
 • Ajudar a controlar les emocions.
 • Transmetre confiança.
 • Convertir els errors i dificultats en oportunitats.

Atenció a les famílies

EDUVIC · Sport ofereix a les famílies dels i les joves esportistes diferents espais de treball i d’intercanvi, sigui de manera individual o en grup, per abordar qüestions educatives, comunicatives i relacionals amb els seus fills i filles.

Des d’aquest servei, s’ofereix un acompanyament psicoeducatiu als pares i mares de joves esportistes, per afavorir que les famílies siguin un entorn segur i d’òptim desenvolupament per aquests i aquestes.

Les nostres entitats clients, col·laboradores i partners

Contacta per WhatsApp