SERVEIS DIRIGITS A LA COMUNITAT

Serveis preventius d’exclusió de persones infants, adolescents i les seves famílies

EDUVIC · Sport ofereix una cartera de serveis a la comunitat amb l’objectiu d’integrar la pràctica de l’“esport implicat” en el desenvolupament educatiu dels nens, nenes i adolescents i millorar així l’oferta educativa en la comunitat. Promovem noves metodologies que incorporen valor a la comunitat educativa, tant en l’àmbit de pràctica de l’esport com de salut relacional familiar i de cohesió comunitària. Són serveis vinculats que empren l’esport com a eina d’educació en valors i la integració social dels i les infants que hi participin. Entenem que l’educació i el foment de la pràctica esportiva aporta a les comunitats i a les societats elements inspiradors per a una construcció personal i social en valors.

EDUVIC · Sport empra l’esport com escenari idoni per treballar en la coexistència i la cohesió social des d’un punt de vista lúdic-recreatiu, inclusiu i integrador.

Serveis preventius d’exclusió de persones infants, adolescents i les seves famílies

EDUVIC · Sport ofereix una cartera de serveis a la comunitat amb l’objectiu d’integrar la pràctica de l’“esport implicat” en el desenvolupament educatiu dels nens, nenes i adolescents i millorar així l’oferta educativa en la comunitat. Promovem noves metodologies que incorporen valor a la comunitat educativa, tant en l’àmbit de pràctica de l’esport com de salut relacional familiar i de cohesió comunitària. Són serveis vinculats que empren l’esport com a eina d’educació en valors i la integració social dels i les infants que hi participin. Entenem que l’educació i el foment de la pràctica esportiva aporta a les comunitats i a les societats elements inspiradors per a una construcció personal i social en valors.

EDUVIC · Sport empra l’esport com escenari idoni per treballar en la coexistència i la cohesió social des d’un punt de vista lúdic-recreatiu, inclusiu i integrador.

Programa Move In

Move IN és un projecte socioeducatiu, amb perspectiva intercultural i de gènere, que cerca com a objectiu general incidir en la visió del món dels i les infants i adolescents de les nostres escoles i instituts, per tal que aquesta sigui una visió àmplia i plural de la realitat i que incorpori la complexitat; col·laborant d’aquesta manera en la construcció de ciutadans i ciutadanes socialment responsables, empàtics/ques, oberts/es a la diferència, allunyats/des d’estereotips i creences limitadores amb relació al gènere, la cultura i la identitat.

Les nostres entitats clients, col·laboradores i partners

Contacta per WhatsApp