SERVEIS DIRIGITS A EMPRESES

Formació en lideratge i coaching empresarial

En el context social actual existeix una transferència dels assoliments i experiències dels/les esportistes o equips esportius a la quotidianitat en el treball.

EDUVIC·Sport posa a disposició dels recursos humans de les empreses una cartera de serveis amb l’objectiu d’ajudar a la resolució de conflictes i fomentar la cohesió grupal i l’esperit d’equip cap a la consecució d’uns objectius comuns, fent-ho a través de l’esport implicat.

Les nostres entitats clients, col·laboradores i partners

Contacta per WhatsApp