Andreu Margarit

Professionals

Andreu Margarit

Andreu Margarit

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
Té un ampli bagatge en el disseny, implementació i avaluació de projectes que utilitzen l’esport com a eina d’inclusió i transformació social. Durant els anys 2016 i 2017 va ser coordinador general del programa +KESPORT! de la Secretaria General de l’Esport i la Federació Catalana de l’Esport. L’any 2018 va col·laborar en el disseny inicial del manual de treball del projecte Move In Involved Sport.
Darrerament, ha dissenyat, implementat i avaluat un projecte del Real Club de Polo de Barcelona per dotar d’eines i recursos al staff de la línia femenina d’hoquei herba per treballar les habilitats socials, emocionals i personals necessàries per posar en joc en la metodologia de treball.

Contacta per WhatsApp